Choroby zakaźne zwierząt © Levton 2010 - 2013 Poradnik Chcąc przybliżyć Państwu choroby zakaźne zwierząt przygotowaliśmy poradnik dotyczący niektórych chorób najczęściej występujących wśród zwierząt. Jest to tylko przekrojowy zarys wiedzy na ten temat. Poradnik przygotowany na podstawie: „Choroby zakaźne zwierząt z zarysem epidemiologii weterynaryjnej i zoonoz"       pod redakcją Z. Glińskiego i K. Kostro. Szczegółowe informacje można zawsze uzyskać podczas wizyty w naszej przychodni.